Feedback

Algemene voorwaarden

Allestudieboeken.nl besteedt zeer veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. Allestudieboeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit onvolledigheid of onjuistheid van de getoonde informatie. We raden je dan ook aan om te allen tijde aan de hand van de boekenlijst van je opleiding te controleren of je het juiste boek bestelt.

Het is niet toegestaan de site te gebruiken wanneer dit:

- het gebruik van andere bezoekers stoort
- het functioneren van deze website in gevaar kan brengen
- de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Allestudieboeken.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Allestudieboeken.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Allestudieboeken.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Wijzigingen

Allestudieboeken.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden je dan ook aan deze tekst met regelmatig te raadplegen als je onze website bezoekt.